Pancha Karma
Op dit moment zijn geen evenementen

Panchakarma

De ayurveda heeft een prachtig instrument om het lichaam van patiënten te reinigen en te vitaliseren: panchakarma (panchkarma). Veel technieken en ideeën van de ayurveda komen samen in panchakarma.

Wat is panchakarma?

Panchakarma is in ayurveda de meest gebruikte therapievorm voor vrijwel alle ziekten. Het is een reinigings- en vitaliseringsmethode gericht op het herstellen en verlengen van de fysieke-, geestelijke gezondheid en het bewustzijn. Dit gebeurt door je lichaam van gifstoffen te reinigen, balans in je systeem te brengen en je stofwisseling te verbeteren.

Panchakarma (letterlijk: vijf handelingen) hanteert vijf verschillende methodes om het lichaam te reinigen, elk gericht op een specifieke inbalans van de dosha’s (kapha, vata en pitta):

  1. Vamana: emesis, oftewel therapeutische maagreiniging. Dit wordt uitsluitend gedaan bij patiënten met een te hoge kapha-dosha.
  2. Virechana: purgeren, oftewel reiniging van de dunne darm en de lever door middel van het toedienen van kruidenvloeistoffen. Doel is om overmatige pitta te verwijderen.
  3. Basti: toedienen van laxerende middelen en klysma’s aan het darmstelsel. Doel is om het overmatige vata te verwijderen en zo het spijsverteringsstelsel te reinigen en herstellen. Nadruk ligt hierbij op de dikke darm.
  4. Nasya: nasale therapie, bestaande uit behandeling van het slijmvlies in de neus en oren. Dit gebeurt bij mensen met aandoeningen in de nekstreek en het hoofd, zoals verkoudheid, allergieën, migraine, epilepsie, hersenaandoeningen en problemen aan de ogen en oren.
  5. Raktamokshan: aderlaten en verwijderen van overtollig onrein bloed. Dit wordt gedaan bij patiënten met problemen aan het hart- en vaatstelsel. Deze methoden wordt niet toegepast in de bestemming van de Gezondheidsreis.

De kuur zelf heet pradhana karma. Deze wordt voorafgegaan door purva karma (voorbereiding) en afgesloten met paschat karma (de nazorg). Verder maken onder meer massages, stoombehandelingen en kruidenbaden deel uit van de behandeling.

Geschiedenis panchakarma

De methode van Panchakarma is zo oud als de ayurveda en staat uitvoerig beschreven in klassieke ayurvedaboeken. Zelfs koningen, maharadja’s en priesters zworen bij een jaarlijkse panchakarmakuur voor hun spirituele groei en uitgebalanceerde gezondheid.

Door het opkomen van de westerse geneeskunde kwam deze traditionele geneeskunst in de verdrukking. Tot in de jaren zeventig kwam panchakarma alleen in Zuid-India nog voor, maar door de goede resultaten van de methode trok het de aandacht van de medische wereld en werd panchakarma geherintroduceerd in ayurvedascholen in de rest van India.

De laatste twintig jaar neemt de aandacht voor panchakarma ook buiten India toe, dankzij de inzet van gezondheidsgoeroes zoals Deepak Chopra. Ayurvedische producten zijn tegenwoordig overal verkrijgbaar.

Resultaat panchakarma

Panchakarma kan je verder helpen je gezondheid structureel in stand te houden door positieve veranderingen in je leven te realiseren. De technieken van panchakarma lijken eenvoudig, maar de effecten zijn krachtig en effectief. Door de holistische, natuurlijke aanpak wordt het lichaam op fundamenteel niveau ontdaan van gifstoffen en worden de subtiele energiekanalen geopend. De levensenergie die dan vrijkomt verhoogt de vitaliteit en rust, het vertrouwen en welzijn.

Panchakarma bij Bezielen

Bezielen biedt elke zomer een exclusieve panchakarmakuur aan, op een bijzondere lokatie: vier weken in een ayurvedische kliniek in de Himalaya in India. Kijk hier voor meer informatie. Wil je korter reizen? Dan bezoeken we diezelfde kliniek ook tijdens onze 18-daagse Spirituele Reis. De behandeling duurt dan 5 dagen.

0

Your Cart