jouw plek voor inspiratie

Bedrijfs- en organisatieopstelling

Waarom een organisatieopstelling?

Bij Bezielen hanteren we de methode van Hellingen. We bieden familieopstellingenorganisatieopstellingen en workshops

Heeft u interesse? Dan kunt u zich aanmelden via onderstaand contactformulier.

Bezielen biedt organisaties, maar ook personen, de mogelijkheid dieper inzicht te verwerven in de aard en dynamiek van een organisatie. Doel is om knelpunten op te sporen en aan te pakken om zo te komen tot een gezonde werksituatie, waarbij iedereen het maximale uit zichzelf haalt. Het middel: een organisatieopstelling en bedrijfsopstelling.

Organisatiestructuur

De organisatiestructuur is een hulpmiddel dat ervoor moet zorgen dat een organisatie zijn doelen kan bereiken. Het vraagstuk van de juiste organisatiestructuur speelt met name in grote organisaties. Daar moet men nadenken over zaken als taakstelling, verdeling van verantwoordelijkheden en van bevoegdheden en daarmee samenhangend over het coördineren van die taken en verantwoordelijkheden. Bij een eenmanszaak ligt dit geheel anders. Realiseer dat je met alle elementen te maken krijgt die ook binnen een grote organisatie spelen, alleen je mag het zelf vaak uitzoeken.

Organisatieopstelling vraagstuk
Stap 1: duidelijke organisatieopstelling vraagstuk.

De organisatiestructuur is de wijze waarop taken binnen een organisatie zijn verdeeld en de wijze waarop vervolgens afstemming tussen deeltaken tot stand is gebracht. Het heeft dus te maken met de verdeling van activiteiten over afdelingen en de taken van de werknemers. De organisatiekunde is de theorie van het opzetten van organisaties. De organisatiestructuur kan in kaart worden gebracht met een organisatieopstelling.

Organisatieopstelling in praktijk
Stap 2: Door het uitzetten van de organisatieopstelling zal de werkelijke organisatie ophoog komen.

Organisatieopstelling

Een organisatieopstelling is een techniek om de organisatiestructuur in beeld te krijgen en te beoordelen hoe deze werkelijk in elkaar steekt. Sleutelposten, knelpunten, dynamiek, politiek spel, sterkte en zwakte. Dit komt op een zeer krachtige manier naar voren en is dan ook niet over het hoofd te zien. U kunt ook persoonlijk een organisatieopstelling doen om uw positie binnen uw werk in beeld te krijgen.

Organisatieopstelling uitwerken
Stap 3: Het inzicht in moment direct uitwerken en nieuwe deel organisatieopstelling neerzetten.

Vraagstuk die dan uit de organisatieopstelling naar voren komen en inzichtelijk worden kunnen zijn:

 • Samenwerking en ordening van en tussen teams;
 • Leiderschapsvraagstukken;
 • terugkerende conflicten;
 • Onderzoek naar draagvlak ingrijpende veranderingen;
 • Onbegrijpelijke stagnaties;
 • Personeelsselectie;
 • Keuze tussen verschillende beleidsscenario’s;
 • Onzekerheid over de eigen positie;
 • Groot personeelsverloop;

Organisatieopstelling en personen
Stap 4: Identificeren van de persoonlijke aspecten van de mensen of de ondernemer. Deze benoemen en verhelpen

De organisatieopstelling wordt geleid door Mario van den Bree. Hij werkt al sinds 1996 als zelfstandig ondernemer. Heeft door een zeer ruime ervaring met systemisch werken in de afgelopen 20 jaar veel veranderingen binnen organisaties begeleid. Ook werkzaam als coach om persoonlijk de veranderingen toe te laten.

Kosten

De kosten van een bedrijfsopstelling en organisatieopstelling zijn een optelling van de vragen of deelprobleemstellingen; het aantal mensen dat bij de opstelling aanwezig is; en waar de opstelling plaatsvindt.

 • Persoonlijk
 • €175,- per sessie
 • Groepswerk 
 • €75,- p.p.
 • Kosten lokatie
  • Bezielen lokatie is in deze prijs inbegrepen.
  • Inclusief koffie en thee, exclusief lunch.
 • Maximum kosten: €750,- per dag.
 • Duur: 10.00 tot 17.00
0

Your Cart