Plek van persoonlijke groei en inspiratie

Bezielen biedt coaching en counseling aan individuele personen, en aan groepen. Ons aanbod:

Wat is coaching?

Coaching is een vorm van persoonlijke begeleiding op basis van een gelijkwaardige één-op-één-relatie. De gecoachte (of coachee) leert, de coach ondersteunt en begeleidt dit leerproces. Doel van de coaching is het vergroten van de persoonlijke effectiviteit van de gecoachte. Bij coaching van groepen zoekt de coach naar collectieve patronen in gedrag en denken in de groep.

Het moet klikken tussen de gesprekspartners. Coach en gecoachte moeten elkaar respecteren en elkaars meerwaarde zien. Springt er geen enkel vonkje over? Dan is het verstandig te zoeken naar een betere match. Het rendement van coaching staat of valt met regelmaat: geregelde bijeenkomsten en tussentijds de gelegenheid om het geleerde in de praktijk te brengen. Tijdens de sessies vindt terugkoppeling plaats en worden vervolgacties bepaald.

Coaches bij Bezielen

Jonno van den Berg

Coaching op maat

Je kunt bij ons terecht voor de volgende methoden:

 • Gesprekstechnieken
 • Psychokinesiologie
 • Familieopstellingen
 • Systemisch werk van ziel & trauma
 • Organisatieopstellingen voor werk en leven
 • Energetische constellaties
 • Emotioneel lichaamswerk
 • Spiritueel Respons Techniek SRT
 • Voeding en gedrag
 • Sport en training
 • Biofeedback
 • Retreat op Veluwe
 • Himalaya India reizen
 • Doorverwijzingen naar derden

Vertrouwelijkheid

Bij coachingsgesprekken komen vaak persoonlijke thema’s aan de orde. Belangrijk is dat deze onderwerpen in een sfeer van veiligheid en vertrouwen kunnen worden besproken. Een veilig leerklimaat betekent ook dat de opdrachtgever (bijvoorbeeld de baas van de gecoachte) slechts over de hoofdlijnen van het coachingstraject wordt geïnformeerd.

Doel en middel

Een goede coach vráágt en vraagt dóór. Hij of zij geeft geen instructies, dwingende adviezen of richtinggevende suggesties, maar stelt vragen om een maximaal effect te bereiken. De antwoorden leiden tot meer begrip, een hogere motivatie en een beter leerrendement.

Hebben de inzichten die worden opgedaan in de coaching-sessies effect in de dagelijkse (werk)praktijk? Die vraag moet steeds centraal staan. Coaching is een middel, geen doel op zich. Coach en gecoachte moeten voortdurend verantwoordelijkheid afleggen van de bereikte en nog te behalen resultaten.

Een afspraak maken

Voorafgaand aan een coachingstraject wordt een intake afgenomen. In dit gesprek worden de centrale knelpunten en vragen geformuleerd. Hierna worden de gepaste vorm en duur van de coaching afgesproken en kan begonnen worden. Interesse? Neem dan contact met ons op.

Coaching aanvragen

Hiermee geeft u aan interesse te hebben in coachen. Wij zullen dan contact opnemen. Verder kunnen we dan ook aangeven wat u kan verwachten.