workshop familieopstellingen
Op dit moment zijn geen evenementen

Familieopstellingen workshop 

Bij Bezielen hanteren we de methode van Hellingen. We bieden familieopstellingen , organisatieopstellingen en workshops

Heeft u interesse? Dan kunt u zich aanmelden via onderstaand contactformulier.

In een Familieopstellingen workshop werk je met je familieverstrikkingen. Vanuit een diepe liefde voor het familiesysteem zal het kind altijd proberen dit systeem in evenwicht te brengen.

 • Wat: Workshop familieopstellingen
 • Wanneer: 4 maal per jaar in groep
 • Waar: Schoorl
 • Deelnemers: Tussen 14-18
 • Kosten: 90 euro
 • Overige: Er is op afspraak een individuele opstelling mogelijk

Als bijv. een van de ouders fysiek of emotioneel niet aanwezig is neigt een kind deze lege plek op te vullen. Dit leidt tot onzichtbare bindingen, de familieverstrikkingen, omdat het kind een last op zich neemt die het niet toebehoort. Ook zaken als buitenechtelijke relaties, vergeten of uitgestoten familieleden, incest, verslaving, ernstige ziekten kunnen ertoe leiden dat het kind een dergelijke zware last op zich neemt. Dit kan generaties ver teruggaan. De prijs voor het kind is vaak hoog, bijv. als het kind zelf de ouderrol op zich neemt. Familieopstellingen zijn bedoeld om deze onbewust aangegane bindingen los te maken.

Werkwijze

Vanuit het thema/vraagstuk dat een van de groep inbrengt plaats je intuïtief de belangrijkste betrokkenen in de ruimte. Er wordt gekeken naar het veld dat hier ontstaat. Binnen dit veld wordt gewerkt om de verstrikkingen helder te krijgen. Vervolgens wordt geprobeerd deze bindingen los te maken en de oorspronkelijke ordening te herstellen. Bijna altijd geeft dit aan het eind een gevoel van opluchting en bevrijding. Mogelijk kun je een zware last teruggeven, die je een groot deel van je leven hebt gedragen, maar jou niet toebehoort.

In de workshop wordt een dag gewerkt in een groep van 14-18 personen. Je geeft van tevoren aan of je daadwerkelijk een familieopstelling wilt doen. Als je voor de eerste keer deelneemt, is het aan te raden niet meteen een opstelling te doen, maar eerst representant te zijn. Je kunt dan neergezet worden in een familieopstelling van iemand anders. Overigens is een familieopstelling ook voor representanten een verrijkende ervaring. Er zijn vaak talloze ‘toevallige’ parallellen tussen de opstelling waarin je als representant deelneemt en je eigen familieverstrikkingen.

Familieopstelling volgens Bert Hellinger

Bert Hellinger heeft een werkwijze ontwikkeld, waarin de ‘verborgen’ dynamiek van de systemen waarin we functioneren zichtbaar wordt gemaakt. Deze werkwijze, de zogenaamde Systeemopstellingen, staat momenteel volop in de belangstelling en wordt toegepast in o.a. reïntegratie- en therapeutische trajecten.

Iedereen die een vraag heeft betreffende zijn eigen functioneren in een bepaald systeem kan een opstelling maken met behulp van verschillende elementen of personen die het systeem vertegenwoordigen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van representanten. Intuïtief plaatst de vraagsteller de elementen of personen inclusief de representant van zichzelf, in de ruimte. Zo komt de opstelling tot leven en worden eventuele verstrikkingen zichtbaar en voelbaar. Er wordt gewerkt met respect voor de betrokkenen, ook voor degenen die niet aanwezig zijn, maar wel deel uitmaken van het systeem.

De begeleider (Mario van den Bree) zoekt, in nauw contact met de vraagsteller, naar een meer passende, gezonde herordening van het systeem. Door de opstelling te veranderen, verandert het innerlijke beeld van het systeem en van de leden die in het systeem functioneren. De verkregen inzichten zijn vaak onverwacht en ontroerend. Het resultaat kan voor het systeem én de vraagsteller diepgaand en bevrijdend zijn.

Voor wie bedoeld?

Het werken met familieopstellingen is voor iedereen die vragen heeft over het eigen functioneren in de privé-situatie en werksituatie. Vaak gaat het om vraagstukken waarvoor men al verschillende oplossingen heeft uitgeprobeerd maar waar die oplossingen tot op heden niet of niet voldoende hebben gewerkt.

Welke vraagstukken?

Thema’s die aan de orde kunnen komen:

 • “Ik zit niet lekker in m’n vel”: Bij gevoelens van angst, boosheid, verdriet, schuld en schaamte. Bij depressie, slapeloosheid, gebrek aan zelfvertrouwen, identiteitsproblemen, moe(deloos)heid of een (te) groot verantwoordelijkheidsgevoel.
 • Relatieproblemen: bindingsangst, onbevredigende relaties, (slepende) echtscheidingssituaties, moeilijkheden met een gedwongen afscheid van een partner.
 • Gezinsproblematiek: Gedrags- (o.a. ADHD) en opvoedingsproblemen, machtsstrijd, problemen ten gevolge van adoptie, echtscheiding of overlijden.
 • Gezondheidsproblemen: bij chronische klachten als stress, burn-out, pijn, eczeem, rug en nekklachten en verslavingsproblematiek.
 • Identiteit – en zingevingvragen: Vragen betreffende belangrijke gebeurtenissen of fases in het leven, crises, werkeloosheid, enz.
 • Persoonlijke organisatievragen: Vragen over bevoegdheden, verantwoordelijkheden en toekomstmogelijkheden, zoals het gevoel niet op de juiste plek (baan, functie, positie, organisatie) te zitten, conflicten met collega’s en leidinggevenden, problemen met balans tussen privé en werksituatie.
 • Beroep en loopbaanvragen: Invloed van het familiesysteem op loopbaankeuzes, verandering van beroep of functie, eigen ondernemerschap.

0 Reactie

Voeg een reactie toe

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

0

Your Cart